Hastalıkları Görüntüleme Yöntemleri Nelerdir?

Doktorlarımız hastalıklarımızı görüntüleme yöntemleri sayesinde net olarak bir açıklamaya kavuşturmaktadır. Hastalığın belirtileri hangi hastalık olursa olsun kendini gösterse bile ellerinde ispatları olmadığı sürece teşhis koyamamaktırlar. Özellikle itle ve tümörlerde belirti göstermeyen semptomlar olduğunda yöntemler doktorların ellerindeki tek hastalık belirtisi olarak bulunmaktadır. Bu uygulamalar sayesinde istediğiniz doktora gidip hastalığının teşhisi için öneriler alabilirsiniz. Görüntülemede esas kolay yoldan hastalığın geçiş noktalarını görebilmektir. Belki sizin şikâyetiniz hissettiğiniz yerde olmayabilir. Vücutta bazı ağrılar başka yerlere de vurabilir. Hasta ağrıyan yerinde olan hastalığı anlatırken sorun başka organdadır.hastalıkları görüntüleme yöntemleri, hastalık görüntüleme yöntemi zararları

Görüntüleme Yöntemleri Zararlı mıdır?

Röntgen muayenesi hastadan öncelikle istenilen çok bir ayrıntısı olmayan görüntülerdir. Röntgene ek olarak ultrason ve bilgisayarlı tomografi eklenerek görüntünün ettiği açığa çıkarılmaktadır. Eğer ki kitlesel bir sorununuz var ise manyetik rezonans tomografisi nükleer tıp yöntemleri uygulanarak hastanın kitle ya da tümörünün yeri net olarak tespit edilmektedir. Kalp damar sisteminde anjiyografi yöntemleri uygulanarak kişinin damar sağlığı bir açık kapalı olan damarları açıkça gözlemlenmektedir. Kişiye uygulanacak anjiyo tedavisinin çapını belirlemektedir. Çok fazla görüntüleme yöntemleri kullanmak vücuda zarar verebilir. Ancak hastalığını size daha çok zarar veriyorsa bu yöntemleri kullanmak zorundasınızdır. Nükleer tıp yöntemlerinde hastaya ilaç verilerek tümörün aydınlanması sağlanmaktadır. Burada teşhis nettir yalnız tümörün iyi ya da kötü huylu olduğunu Doktor tümörü çıkartmadan bilemez. Anjiyoloji görüntülemede davar içerisine gönderilen sıvılar tıkanmış duvarlarda kalarak gösterilen belirtinin yerini tespit etmektedir. Müdahaleyi kolaylaştıran bu yöntemde hastanın damarları açılarak iyileşmesi sağlanmaktadır. Manyetik rezonans en zararsız olan görüntüleme şeklidir emar olarak bilinen bu görüntülemede daha çok beyin bebeğin içindeki dokuları incelemek için kullanılmaktadır. Çoğunlukla radyo frekansları ile çalışan bu görüntüleme yöntemleri radyasyon yaymadığı için kişilere zarar vermemektedir. X ışını dediğimiz radyasyon olmadığından dolayı hamilelerde ve bebeklerde ultrasonografik kullanılarak gelişim izlenmektedir. Teknolojiye ne kadar sahip çıkılırsa tıp da o kadar kendini yenilemeye devam etmektedir. Zararsız olan her şeyi insana verebilen teknoloji dalında kullanılan her tekniğe açık olarak ilerlemektedir.

Meme Kanseri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Meme hücrelerinde başlayan ve akciğer kanserinden sonra dünyada karşılaşılma olasılığı yüksek olan bir kanser türü de meme kanseridir. Günümüzde yapılan araştırmalara göre her 10 kadından birinin bu kansere yakalanma olasılığı yüksektir. Bu yazımızda meme kanserinin tanımını, risklerini ve tedavi yöntemlerini genel olarak açıklayacağız.meme kanseri evreleri, meme kanseri belirtileri, meme kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenler

Meme kanseri erkeklerde de görülür fakat kadınlarda görülmesi çok daha fazla karşılaşılmış vakalardır. Meme kanserinin yaklaşık 50 yıl öncesinden bu yana görülme sıklığı artmıştır. Bu hastalık için erken teşhis çok önemlidir. Erken teşhis konulursa hasta yüzde doksan altı iyileştirilebilir. Bu yüzdendir ki meme kanserinin en iyi önlemleyicisi erken teşhistir.

Meme kanseri bir çok tipte görülmektedir. Bu tiplerden en çok karşılaşılanı memenin süt kanallarında başlayan ve koltuk altına yayılan tipidir. Bu kanserin geliştiği kadınlarda risk faktörleri çok belirgin değildir. Bu doğrultuda meme kanseri riskini arttıran birçok faktörden bahsedebiliriz; 50 yaşını geçmiş olanlarda, daha öncesinde diğer memede kanser gelişmesi, adet görmeye erken başlanmış olunması, gebe kalmamış olması, adet görmeye geç yaşlara kadar devam edenlerde yakınlarında meme kanseri olan kişilerin olması gibi sıralayabiliriz. Erken teşhis yöntemleri de bu risk faktörlerine gr değişkenlik göstermektedir.

Yapılan araştırmalara göre kompleks bir hastalık olan meme kanserinde her vakanın birbirinden farklı olduğu görülür. Meme kanserinin evreleri doktorun tedavi planı için oldukça önemlidir.

İnsanlar hayatında herhangi bir yanlış yapmasa da bu hastalığa yakalanır. Bu kanser bulaşıcı değildir ve stresle de oluşmaz. Memeye alınan bir darbe sonucu da meydana geldiği görülmemiştir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda sadece meme kanserini oluşturan bazı genler saptanmıştır.

Meme Kanserinde Tanı

Hastalığın tanısında en önemli faktör yaştır. Bu kanser türü gençlerde de görülür fakat yaşlılarda risk arttığı çin doktorlar yaş faktörünü önce değerlendirir. Genç yaştaki kadınlar her ay kendini muayene etmelidir ve yumru benzeri şeylerle karşılaşırsa doktora gitmelidir eğer karşılaşmazsa üç yıl da bir yine kontrol amaçlı doktora gitmelidir. 40 yaş üstü kadınlar periyodik olarak kendi muayenelerini yapmalıdırlar bunun yanı sıra her yıl doktor kontrolüne gitmelidirler bir de yılda bir kez mamografi çektirmeleri gerekmektedir. Kendi kendini muayene ederken ele gelen sertlik kalınlaşma, şişme oluşturmuş ise renk değiştirme, yara, kızarıklık, meme ucunun içe çökmesi gözlemlenmiş ise derhâl doktor kontrolü gereklidir. Kesin tanı için mamografi, biyopsi ve ultrason işlemleri yapılır ve sonuç açıklanır. Meme kanseriyle mücadele bu ölçüde çok önemlidir. Pembe kurdele simgesi meme kanseri ile savaş için oluşturulmuştur.

Meme Kanserinin Evreleri

Meme kanserinin bilinen yedi evresi bulunmaktadır. Bunlar; 1,2A, 2B, 2, 3A, 3B ve 4 şeklinde isimlendirilmiştir. Öncelikle tümör küçüktür ve herhangi bir yere özellikle lenf bezlerine sıçramamıştır. Daha sonra lenf bezleri alınır, kanserli meme de alınarak koltuk altı lenf bezleri çıkarılır. İlk bir kaç evre lenf bezlerine sıçramamış hali olsa da diğer evrelerde tümör büyümüş lenf bezlerine sıçramıştır ve kemoterapiye ve radyasyon tedavisine başlanır. Daha sonraki evrelerde cerrahi operasyon uygulanır ve hormon tedavisi devam eder. Kemoterapi tümör boyutunu küçültmek için uygulanır. Son evrede ise artık tümör meme dışına yayılmıştır ve hastanın yaşam kalitesi yükseltilmek amaçlanır kemoterapi, mastektomi ve diğer tedaviler devam eder. Mastektomi sonrası alınan meme yerine plastik cerrahi operasyonu önerilebilir. Meme kanseri ciddi bir hastalıktır fakat erken teşhisle önlenebilir. Meme kanseriyle savaş önemlidir. Yazımızda bu hastalıkla ilgili genel bilgiler kadınlar için oldukça faydalı olacaktır.

Paratiroid kanseri nedir?

Paratiroid kanseri, hem ülkemizde hem de dünyada sıklıkla karşılaşılmayan bir vakadır. Bu kanser vakası hastanın paratroid bezinin aşırı miktarda PTH hormonu üretmesinden kaynaklı olarak oluşan tümörleri kapsamaktadır. Aşırı paratroid hormonu üretilmesi dokuların yapısında bozukluklar meydana gelmesine sebebiyet vermektedir. Bu kanserler kötü huylu tümörlerden oluşmaktadır. çok sık görülmezler. Paratiroid bezinde kitle bulgusu oluştuğunda bu dokunun malign olma durumu yüzde beşi geçmemektedir. Görülen bu yüzde beşlik vakalarda hastanın yaşamını tümör tehdit etmemektedir. Kandaki kalsiyum düzeylerinin fazla olmasından kaynaklı olarak kalp ya da vücudun başka organlarına zarar verme ihtimali yüksektir. Hastalar ani kalp spazmı, kalp krizi ya da ani kalp durmaları yaşayabilmektedir.paratiroid kanseri, paratiroid kanseri tedavisi, paratiroid kanseri belirtileriTümörler bazı durumlarda gözle görünmez derecede küçük olabilmektedir. Bazı durumlarda ise, aşırı büyümeye bağlı olarak yer değiştirir ya da organların yer değiştirmesini sağlayabilmektedirler. Fakat paratroid kanserlerinde böyle bir durum söz konusu değildir. 5 cm. boyutunu geçmeyen en der kanser riskleridir. Boyun bölgesinde görülmektedirler. Küçük olmaları ve boynun kaslarının arasında kalmaları nedeniyle bazı durumlarda zor şekilde tespit edilebilmektedir. Elle yapılan muayenelerde tespit edilemediği gibi muhakkak yardımcı görüntüleme teknikleri ile tespiti yapılmaktadır.

Paratiroid kanseri çoğunlukla bir adet paratiroid bezinin üzerinde bulunmaktadır. Kanser dokusu bulunan paratiroid bezinin çıkarılması cerrahi operasyon ile mümkündür. Paratiroid kanserinin ülkemizde görülmemesi nedeniyle çopu vakada bu durumdan şüphelenilmemektedir. Yüzde beşlik dilimi kapsayan vakalar çoğunlukla Amerika’ da bulunmaktadır.

Ilımlı bir kanser türüdür. Paratiroid bezinin üzerinde oluşmaktadır. bu bezin kitle ile birlikte çıkarılması sonucu diğer kısımlara sıçrama olasılığı ortadan kalkmaktadır. Tanı konulurken hormon seviyelerinden de yararlanılmaktadır. Yüksek kalsiyum seviyeleri ve bazı hormonlardaki artışlar tanı konulmasını kolaylaştırabilmektedir. Kalsiyum seviyesi 14 ün üzerinde olan hastalarda şüphelenilmesi gereken bir durumdur. Ancak her 14 ün üzeri paratroid kanseridir tanısı doğru değildir. Yüksek miktarda kalsiyumun kana karışması her zaman risktir. Paratiroid kanseri olan hastaların cerrahi operasyonun ardından her yıl düzenli olarak rutin şekilde kontrol edilmesi bu hastalığın tekrar çıkmasını önlemede kafi durumdadır. Erken teşhisin hayat kurtarması gibi, düzenli kontroller de hayat kurtarmaktadır.

Zemin Temizleme Makineleri ile Yerlerin Temizliği

Zemin temizleme makineleri ile yapacağınız temizlik sırasında ilk öğrenilmesi gereken; uygulanan yüzey hiçbir şekilde zarar görmez ve tabii yapısı bozulmaz. Bu makineler ile yapacağınız temizlik ile hijyenik bir ortam sağlamış olursunuz. Makinelerin kullanılması oldukça rahattır. Temizlik makinelerini daha uzun süre kullanmak ve etkili bir performans almak için kullanma talimatlarını okumak ve onlara uymak son derece önemlidir. Makineyi kutudan çıkarttıktan sonra tüm ayarlamaları yapılır temizleme fırçası da takılır. Temiz su tankına kapasite miktarına da uyularak su haznesine su doldurulur. Makinenin ömrünü uzatmak için bakım ve temizliğine dikkat edilmelidir. Makinenin aparatlarını kullanım yerleri ve amaçlarına uygun şekilde kullanırsanız çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz.zemin temizleme makinesi, yer temizlemesi, zemin temizleme makinesi kullanma

Makinenin üzerinde ağırlık varken asla makineyi çalıştırmayın. Bu makinenin gezerken gereğinden fazla güç sarf etmesine neden olur ve motoru fazlaca yorar. Makine ile dış zeminlerde uygulama yapıyorsanız yağmurlu havalarda uygulamayı yapmayın. Bu makinenin zarar görmesine ya da kısa sürede yıpranmasına neden olabilir Ya da kaçak yapma gibi hasara sebep olabilecek durumları ortaya çıkabilir. Deterjan haznesine temizlik makinelerine uygun deterjanlar tercih edilmelidir. Bu sayede hem makine zarar görmez hem de daha etkili bir sonuç almış olursunuz. Deterjan miktarını ayarlarken belirtilmiş olan miktar kadar deterjan kullanmalısınız. Makineyi belirtilen Voltaj değerlerinde çalıştırın. Aksi takdirde makine ciddi anlamda zarar görebilir.

Makineyi her kullanımdan sonra temizleyin. Bununla birlikte hortumları da gerekli şekilde temizleyin. Böylece sonradan sizi zorlayacak temizlikten de kurtulmuş olursunuz. Özellikle hortum içinde birikmiş olan kir tıkanıklıklara neden olup etkili bir temizlik yapmanıza engel olabilir. Emişlerin yetersiz olduğunu düşünüyorsanız hortum bağlantılarını iyice kontrol edin. Silecek montajı fırça montajını en doğru şekilde yapmadığınız zaman istenilen verim alınamayacaktır. Zemin üzerinde makineyi gezdirerek çok hızlı değil, orta hızda uygulayın.

Eğer zemine solüsyon uygulanacaksa, ideal miktarda solüsyon uygulandığından emin olun aksi takdirde tüm zemin ıslanmayacaktır. Bu oran zemin tipine kire ve istenilen temizliğe göre değişiklik gösterir. Makineyi hiçbir şekilde yokuşta bırakmayın. Her türlü bakım işinde makineyi fişten çekin ve bakımlarını ondan sonra yapın.

Çocuğumuza Nasıl Davranmalıyız?

Çocuğumuz için davranış şekilleri;

0 – 12 ay için:

İlk birkaç ay için bebeğin ağladığı anlarda anında tepki vermeliyiz

Sık sık bebeği kucaklayıp sevgi göstermeliyiz

Emzirmeliyizçocuklara yaklaşım, çocuklara nasıl davranılmalı, çocuklara yaklaşım nasıl olmalı

Dokunma, okşama ve masaj yapmalıyız

Kaşığı tutmasına ve ağzına götürmesine izin vermeliyiz

İlk önce evi hazır hale getirdikten sonra evdeki eşyalar ile ilgilenmesine izin vermeliyiz

Kuralları açıklayarak sık sık hatırlatmalıyız.

Örnek olarak; burada kaşıklar var istersen bunlarla oynayabilirsin veya bebeğim kendi kaşığını tutabiliyor, aferin ona. Diyerek bebeğimize kendisine olan güven duygusunu verebiliriz.

12 – 36 ay için:

Oyuncakları ile oynadıktan sonra oyuncaklarını toplamasını isteyebilirsiniz.

Kendi kendine yemek yemesini isteyebilirsiniz.

Tuvaletini söylemesini veya yapmasını isteyebilirsiniz.

Çocuğunuzun kendi kendisine giyinmesine izin verebilirsiniz.

Odasını toplama sorumluluğunu öğretebilirsiniz

Özgüven önemli bir husustur. Ancak bilinmesi gereken bir kavram daha varsa bu da özsaygıdır. Kendisine ve çevresine saygılı olan çocuğun özgüveni de yerindedir. Özsaygıyı ve özgüveni çocuğa verebilecek ilk kişi annedir. Bu iki önemli kavramı çocuğunuza vererek hayatta önemli adımlar atmasına yardımcı olabilirsiniz. Çocuğun örnek aldığı kişi anne olduğu için, bebeğin gelişim sürecinde en çok annenin davranışı önemlidir. Yukarıda belirtilen maddelerde çocuğunuza doğru davranabilirsiniz. Sizin doğru davranmanız çocuğunuzun doğru hareket etmesine ve özgüveninin oluşmasına katkı sağlar. Özetleyecek olursak çocuğa basit sorumluluklar vererek çocuğunuza mücadele ruhunu verebilirsiniz. Bu sayede başarma azmini göreceksiniz.

Şereflikoçhisar Evden Eve Taşınma Şirketleri

Taşınma işini kafaya takanlardansanız, demek ki bizler ile halen tanışmamışsınız demektir. Yeni kullanılan taşıma olanaklarımız ve deneyimli çalışanlarımız ile nakliye bizim işimizdir. Eğer bölgemizde yaşıyorsanız ve acil taşınma işiniz ortaya çıktı ise hemen bir telefon ile bizlere ulaşın. Size özel nakliye avantajları ile ivedi olarak sizleri taşıyalım. Şereflikoçhisar evden eve taşıma işlerini çok iyi organize eden bir ekip çalışması yapmaktayız. Sıralama ile evinizdeki tüm eşyalar hasar görmeden ve özel amaçlı kolilerin içine yerleştirilir. Hızlı bir şekilde planlanmış iş şekli tamamlanarak düşündüğünüzden daha kısa bir süre içerisinde nakliye işi tamamlanacaktır. Oturduğunuz evin katı önemli bir ayrıntıdır. Taşınma işi başlamadan önce nakliye firmalarının çoğu taşınacak katın sayısı ile ilgili detayları öğrenmek istemelerinin nedeni de budur.Şereflikoçhisar evden eve nakliye, evden eve taşınma, nakliye şirketleriŞereflikoçhisar nakliye şirketleri içinde arayacağınız en donanımlı nakliye işini yapanların arasında geliyoruz. İşimiz taşıma olduğundan dolayı Ülkemizde ve dünyada nakliye ile ilgili tüm yeniliklerin takibi özenle yapılmakta ve yenilikler bizlerde de kullanılmaya başlanmaktadır. Eğer sizlerde daha modern tekniklerin kullanıldığı firmamız ile taşınmak isterseniz yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Bizlere sayfalarımızdan da erişim sağlayabilirsiniz. Online iletişim imkânlarımız sayesinde not bırakabilir, merak ettiklerinizi yöneltebilirsiniz. Taşınma işinin püf noktalarını ve taşınma sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili açıklayıcı yazıları sitemizin ilgili alanlarında sizlerde bulabilir ve bilgi edinebilirsiniz.

Zaman sorunu yaşayanlar ve taşınma sırasında işin başında olamayanlar içinde imkânlarımız mevcuttur. Dilediğiniz an araçlarımızın konumunu ve işin nasıl devam etiği bilgilerini ekip şeflerimizden alabilirsiniz. Gözünüz arkada kalmadan ve iş yerinden izin almadan taşınma işinizi çözümlüyoruz. Şereflikoçhisar parça eşya taşımacılık işinde de çok başarılı çalışmaları mevcuttur. Evinizin içindeki bazı eşyaları parça parça da taşıma imkânlarınız sizlere sağlıyoruz. Şehirlerarası taşıma olanaklarınızda sizlerin isteği üzerine yapmaktayız. Büyük sizlerin taşıyamayacağı ve parçalayamayacağı mobilyalarınız var ise uzman çalışanlarımız ve montaj ekibiz ile sizlere yardım etmekteyiz. Ekstra masraflara girmeden hem söküyoruz, hem de taşıyıp nakil ediyoruz. Taşınmanın her şekli ve kullandığımız teknik uygulamalar ile sizlerin hizmetindeyiz.