mesane kanseri, mesane kanserinin belirtileri, mesane kanserinin tedavisi

Mesane kanseri erkenden nasıl farkedilir?

Mesane kanseri nedir?

Dünyada oldukça yaygın bir kanser olan mesane kanseri erkeklerde kadınlardan daha sık görülmektedir. Tüm yaş gruplarını etkileyen kanser türleri genellikle yetişkinlerde daha yaygındır. Alt karın bölgesindeki mesane duvarında bulunan ürotelyal hücrelerin kontrolsüz çoğalmasına mesane kanseri denir. Anormal şekilde büyüyen hücreler, ölmelerini engelleyen ve bir tümör oluşturmak için biriken bir mutasyona uğrar. Genellikle erken teşhis edilebilen mesane kanseri tedavi edilebilir, ancak mesane kanseri olan hastalar tekrarlama riski nedeniyle tedaviden sonra takip edilmelidir.mesane kanseri, mesane kanserinin belirtileri, mesane kanserinin tedavisi

Mesane kanseri nedenleri

Mesane kanserinin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte, bu koşulların mesane kanserine neden olduğuna inanılmaktadır:

Paraziter enfeksiyonlar

Mesanenin iç duvarının tahrişi

Kimyasallara maruz kalma ve özellikle kimyasalların taşınmasını gerektiren işlerde çalışma

Sigara ve diğer tütün ürünleri

Radyasyon tedavisine geçmişte maruz kalma

Ailede mesane kanseri öyküsü

Mesane kanseri semptomları

Mesane kanserinin en yaygın semptomları idrarda kan (hematüri), alt karın ağrısı ve idrar yaparken ağrıdır. İdrar rengi parlak kırmızıdan koyu kahverengiye kadar değişebilir. Bazı durumlarda idrarın rengi değişmese de idrarın mikroskobik incelemesi ile kan tespit edilebilir. Mesane kanserinin diğer belirtileri:

Sık idrara çıkma, idrar kaçırma veya idrara çıkma hissine rağmen idrara çıkamama.

Sırt ve bel ağrısı

Buna bağlı iştahsızlık ve istemsiz kilo kaybı

Anemi

İlişki sırasında ağrı

Zayıflık, isteksizlik

Mesane kanseri teşhisi

Mesane kanseri tanısında sistoskopi, idrar sitolojisi, görüntüleme çalışmaları, fizik muayene ve hastanın tıbbi öyküsü dikkate alınır. Sistoskopi, bir doktor tarafından üretra içine yerleştirilen sistoskop adı verilen dar ve küçük bir tüp kullanılarak yapılır. Doktor bu tüp aracılığıyla üretra ve mesaneyi inceler. Bir idrar sitoloji prosedürü, idrar örneklerinin kanser hücreleri için mikroskop altında incelenmesini içerir. Ek olarak, bilgisayarlı tomografi ve retrograd piyelografi gibi görüntüleme testleri, bir hastanın üriner sisteminin yapısını inceleyerek mesane kanserini tespit etmeye yardımcı olabilir.

Mesane kanseri aşamaları

Mesane kanseri evresinin belirlenmesi, kanser hücrelerinin büyüme hızı ve çevre dokulardan farklılaşma düzeyi değerlendirilerek yapılır. Evreleme aynı zamanda mesane kanserinin hangi organlara yayıldığı sorusunun cevabıdır.

Evre: Erken evre olarak bilinen bu aşamada, tümör hücreleri mesanenin iç zarında yer alır.

Evre: Tümör hücreleri, mesanenin iç astarından mesane duvarına doğru ilerler.

Evre: Bu aşamada tümör hücreleri mesane duvarından kas dokusuna yayılır.

Evre: Tümör hücreleri, kas dokusundan mesaneyi çevreleyen yağ dokusuna doğru hareket eder.

Evre: Son aşama olarak da bilinen bu aşamada, tümör hücreleri karın veya pelvik duvar, prostat veya lenf düğümleri, akciğerler, kemikler, karaciğer, vajina, rektum ve idrar yoluna ilerleyebilir.

Mesane kanseri tedavisi

Mesane kanseri tedavisi, hastanın yaşı, genel sağlığı, tümör hücre tipi ve kanserin evresi değerlendirilerek belirlenir.

Cerrahi müdahale: Çoğu durumda, diğer tedavi yöntemleri kullanılır veya sadece tümör hücrelerinin cerrahi olarak çıkarılması.

Kemoterapi: Mesanedeki tümör hücrelerini öldürmek için ilaçların kullanıldığı kemoterapi, cerrahi bir işlemden önce veya sonra verilebilir.

Radyasyon tedavisi: Yüksek enerjili X-ışınları kanser hücrelerini öldürmek için kullanılır. Bu sürece radyasyon tedavisi denir; Bazen cerrahi bir işlemden önce veya sonra, bazen kemoterapi ile veya tek başına kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir