İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREVLERİ

Bir çok iş yerinde bulunması zorunlu hale gelmiş iş güvenliği uzmanları oldukça fazla görevi üstlenmektedir. Çalışma ortamlarının güvenliği amacıyla, iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı bulunmasına başlanmasıyla geçtiğimiz yıl çalışma saatleri içerisindeki kaza sayısı oldukça azaldı. Bu da alınan kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.iş güvenliği uzmanının görevi nedir, iş güvenliği uzmanlarının sorumlulukları, iş güvenliği uzmanları hangi görevlerde bulunurlar

İş güvenliği uzmanlarının yapmaları gerekenleri genel olarak sıralamamız gerekirse şöyle diyebiliriz:  çalışanlara rehberlik etmek, risk değerlendirmesi yapmak, iş sağlığı ve aynı zamanda iş güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri yazılı olarak iş verene bildirmek,  çalışma ortamını denetlemek, çalışanları iş güvenliği konusunda bilgilendirmek, yapılacak çalışmalar için ilgili birimlerle iletişime geçip bilgilendirmek. Bu görevlerinden biraz daha ayrıntılı olarak bahsedelim.  İş yerinde şimdiye kadar yaralanmaya sebep olmamış fakat olma riski olan konum ve durumları belirleyip, işverene bu konu hakkında bilgi vermeleri gerekir. Risk değerlendirmesi yapıp buna göre önlemler alarak iş sağlığı ve iş güvenliğini sağlayabilmekle yükümlülerdir. Çalışma ortamlarını gözlemleyerek gerekli araçların periyodik bakım ve kontrollerini takip etmelilerdir. Çalışanların sağlık durumunu etkileyecek bir çalışma ortamı oluşmasını engellemelilerdir. Çalışanlar için en uygun çalışma konumunu belirlemeleri ve bu konuda çalışanları bilgilendirmeleri gerekir. Sandalyede ne konumda oturulması gerektiği gibi. Çalışanlara mevzuata uygun şekilde bilgi vermeliler ve  bu bilgileri iş verenin onayına sunmalılar. Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyeti oluşturmalılar. En önemli görevlerinden biri de acil durum planlaması yapmaktır. Acil durum planlamaları üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra yinelenmelidir. Ayrıca iş yeri ortamının konumunda da değişiklik olursa, iş güvenliği uzmanları yeni bir acil durum planı oluşturmalıdır. Elbette iş veren bu planı onaylamalıdır. Acil durum planlaması yapıldıktan sonra tatbikat aşamasına geçilir. İş güvenliği uzmanları eşliğinde gerçekleştirilen tatbikatlara tüm çalışanların katılması zorunludur. Tatbikatta her hangi aksaklık veya hata meydana gelirse iş güvenliği uzmanı, acil durum planlamasını tekrar gözden geçirmelidir.

Çalışanların sağlığı ve güvenliği için iş yerlerinde çalışan iş güvenliği uzmanları , yapmış oldukları bir çok görevle aldıkları eğitimin hakkını verirler. Bu eğitim çalışılacak iş yerlerine göre değişim gösterebilir.